**********मात्र रु १८० मा School Software ***************

school software

**********मात्र रु १८० मा School Software **************

विषेस्ताहरु :
1. For School 
  बिलिंग, परीक्षा, लेखा, तलब, बिधार्थी तथा कर्मचारीको हाजिरी, लाइब्रेरी, मोबाइल एप, GPS,बिधार्थी अबिभाबक तथा कर्मचारीको आ आफ्नो युजर
WEB BASED SOFTWARE / Offline & Online Version
2. अविभावकले घर देखीनै आफ्नो बच्चाको  Attendance / Result / Fee / Notice / Homework/ GPS
हेर्न मिल्ने 
3. Software देखी ID Card Generate गर्न मिल्ने

सिधा सम्पर्क : 
#Contact_us:
BRiGHT Office Systems Pvt. Ltd.
Head Office : Milan Chowk,Butwal 
Ph: 071-551318,9857030396,9847152917 (Viber, WhatsApp)
Email: info@brightit.com.np
Email: missu_laxman@gmail.com
Skype: missu.laxman
Visit us: www.brightit.com.np 
Visit us: brightschool.com.np